Home >   >  The ENKA on my mind Vol.3 for guitar solo

The ENKA on my mind Vol.3 for guitar solo

Starting at: 2,800yen
Model 4539442201110
Add to Cart:
Acacia no ame ga yamutoki, Kita no yadokara, Kokoni sachi ari, Saikai, Tsugunai, Yunomachi elegy, Kimi ha kokorono tsuma dakara, Sake ha namida ka tameiki ka, Itoshiki hibi, Sayonara ha dance no atoni, Fuusetsu nagare tabi, Fuyu no Liviela, Midare gami, Kita sakaba, Ginza no koi no monogatari, Pusan-kou e kaere, Ai san san, Aoi san-myaku, Tokyo boogie woogie, Toki no nagare ni mi wo makase.Enka' songs deeply touch the heartstrings of the Japanese people. We begin a new series of famous enka songs for solo guitar. In this third volume the guest arranger is Kazumi Watanabe. (Shiritakunaino, included in the previous publication GG375, could no longer be included.)
[GG No.]GGOD0111

More images

Service
  • İʡ
Security Information
SSL